Consentiment per a l'ús de cookies.

Perquè el nostre lloc web funcioni correctament utilitzem cookies. Per obtenir el vostre consentiment vàlid per a l'ús i l'emmagatzematge de cookies al navegador que utilitzeu per accedir al nostre lloc web i per documentar-lo adequadament utilitzem una plataforma de gestió del consentiment: CookieFirst. Aquesta tecnologia és proporcionada per Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Països Baixos. Lloc web: https://cookiefirst.com anomenat CookieFirst.

Quan accedeixes al nostre lloc web, s'estableix una connexió amb el servidor de CookieFirst per donar-nos la possibilitat d'obtenir el teu consentiment vàlid per a l'ús de galetes determinades. A continuació, CookieFirst emmagatzema una galeta al teu navegador per poder activar només aquelles galetes a les quals has donat el teu consentiment i per documentar-lo adequadament. Les dades processades s'emmagatzemen fins que expira el període d'emmagatzematge predefinit o fins que sol·liciteu eliminar les dades. Tot i això, es poden aplicar determinats períodes d'emmagatzematge legals obligatoris.

CookieFirst sutilitza per obtenir el consentiment legalment requerit per a lús de cookies. La base legal per fer-ho és l'article 6(1)(c) del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR).

Acord de processament de dades

Hem celebrat un acord de processament de dades amb CookieFirst. Es tracta d'un contracte exigit per la llei de protecció de dades, que garanteix que les dades dels visitants del nostre lloc web només es processin d'acord amb les nostres instruccions i en compliment del GDPR.

Fitxers de registre del servidor

El nostre lloc web i CookieFirst recullen i emmagatzemen automàticament informació en els anomenats fitxers de registre del servidor, que el vostre navegador ens transmet automàticament. Es recullen les dades següents:

  • El teu consentiment o la seva retirada
  • La teva adreça IP anònima
  • Informació sobre el vostre navegador
  • Informació sobre el dispositiu
  • La data i l'hora en què has visitat el nostre lloc web
  • L'url de la pàgina web on heu desat o actualitzat les vostres preferències de consentiment
  • La ubicació aproximada de l'usuari que va guardar les preferències de consentiment
  • Un identificador únic universal (UUID) del visitant del lloc web que va fer clic al bàner cookie

 

Informació proporcionada pel gestor de cookies "cookiefirst"